Medikal Tercüme

Tıp bilimiyle ilgili alet, makine ve ilaçlar genel olarak belli toplumlarca üretildiği için, bu makine ve ilaçların nasıl kullanılması gerektiği bilgisinin yabancı insanlara da verilmesi gerekir. Bu nedenle medikal tercüme oldukça önemlidir ve insan hayatını doğrudan etkilediği için medikal tercümeye dikkat etmek, çeviri işleminde hata yapmamak gerekir.

Medikal/ Tıbbi tercüme nedir?

Tıbbı tercüme olarak da bilinen medikal tercüme, sağlık sektöründe hizmet veren özel ve kamu kurum ve kuruluşların, ilaç firmaları, hastaneler, klinik ve sağlık sektöründe hizmet veren tüm şirketlerin tıbbı sözleşme, ilaç prospektüsleri, tıbbı raporlar, sertifika, anlaşmalar, tıbbı istatiksel analiz raporları, tıbbı araç katalogları ve bunlara benzer her türlü tıbbı evrakların ana dillerinden hedef dile çevrilmesine medikal tercüme denilir. Medikal çevirinin amacı, yapılan klinik testlerin ya da yapılan araştırmaların sonucunun dünyadaki tüm medikal alanında faaliyette bulunan kişi ve kurumların bu sonuçları doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Medikal tercümenin bir diğer amacı ise firmanın ilerde mesleki ve hukuki anlamda sorunlar yaşamasını önlemektir.

Medikal/ Tıbbitercümeyi kimler tarafından yapılmalıdır?

Medikal tercüme, diğer tercüme çeşitlerine göre daha zor ve yanlış çevrilmesi halinde diğerlerine oranla daha ağır riskler taşımaktadır. Medikal tercümeyi yapacak kişinin, tıbbi/medikal bilgiye derin bir bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu tarz tercümeleri, tıp konusunda eğitim almış ve genel tıp terminolojisi hakkında bilgi sahibi ve ayrıca tercüme sırasında kullanacağı dilleri de ana dili gibi bilen kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.