Apostil Tasdikli Tercüme

Ülkeler arası resmi ve gayri resmi bazı işlemleri düzenleyen anlaşmalar uyarınca artık çeviri işlemleri de her ülkede belirli bir standarda dayanmıştır. Bu şekilde işlemlerde karışıklık ve anlaşmazlık önlenmiş olmaktadır. Bu işlemler için yapılan belgelere apostil tasdikli tercüme denilmektedir. Genellikle resmi makamlara sunacak olan ve resmi makamların istediği belgelerde bu tip işlemler tercih edilebilir.

Evlilik cüzdanı, diploma, savcılık belgesi ya da doğum belgesi gibi önemli bazı evraklar yurt dışı işlemleri için tercüme gerektirebilir. Ancak bu belgelerin diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi adına apostil tasdikli tercüme işlemi yapılması önemlidir. Ülkemizde bu belge Valilikler, Hukuk Büroları ya da Kaymakamlıklar tarafından duruma göre hazırlanabilir. Apostil istenen belgede kesinlikle ıslak imza ve ıslak mühür olmalıdır. Aksi takdirde işlemler geçerli kabul edilmemektedir.

Başka bir açıklık getirmek gerekirse, ülke sınırları içinde resmiyeti olan bir belgenin dış ülkeler tarafından da aynı statüye kavuşturulması işlemine apostil tasdikli tercüme denilebilir. Bu şekilde yukarda bahsi geçen ve diğer bazı belgelerin yurtdışında ibrazı gerekiyor ise, bu tarz bir onayın yaptırılması şarttır. Aksi taktirde dış makamlarca bu belgeler kabul görmez. Bu işlemler 1961 yılında kabul edilen Lahey Konvansiyonuna göre ilgili ülkelerin, belirtilen şekilde işlem yapması ile doğru şekilde gerçekleşecektir. Bu şekilde Türkiye sınırları içinde geçerli olan diplomanızı Almanya'da da aynı şekilde kullanabilmeniz anlamı taşımaktadır.